יום ג', ד’ בניסן תשע”ח
 
אתר הייחודיות הבית ספרית
קרא עוד...
 
"הבה נצעד יד ביד ולא זה לפני זה" ויליאם שיקספיר
קרא עוד...
"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון,נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו:ראה מעשיי כמה נאים ומשובחין הן,וכל מה שבראתי בשבילך בראתי.תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,שאם קלקלת,אין מי שיתקן אחריך" קהלת רבה,פרשה ז'
קרא עוד...
אהבה היא הכוח היחידי שיכול להפוך אויב לחבר (מרטין לותר קינג)
קרא עוד...
"צריך שכל אדם יידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו ואין איש שאין לו נר. צריך שכל איש יבין שעליו לעמול ולגלות את אור נרו ברבים, להדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר לעולם כולו" (הרב קוק)
קרא עוד...
"כדי לזכות במלוא השמחה, עליך לחלוק אותה עם אחרים" (מרק טווין)
קרא עוד...
"ונשמרתם לנפשותיכם" ספר דברים,פרק י"ד, פסוק ט"ו
קרא עוד...
אגודה של קנים-אין אדם יכול בבת אחת לשברם,אחת אחת-אפילו תינוק יכול לשברם. (מדרש תנחומא)
קרא עוד...
צו החיים תן וקח, כך נברא העולם,שכל אדם יהיה משפיע ומקבל,ומי שאין בו שניהם כאחת,הרי הוא אילן סרק. הרב יצחק אייזיק מזידיטשוב –אור גנוז
קרא עוד...
"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון,נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו:ראה מעשיי כמה נאים ומשובחין הן,וכל מה שבראתי בשבילך בראתי.תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,שאם קלקלת,אין מי שיתקן אחריך" קהלת רבה,פרשה ז'
קרא עוד...
"אהבה היא הכוח היחידי שיכול להפוך אויב לחבר" (מרטין לותר קינג)
קרא עוד...
"צריך שכל אדם יידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר,ואין נרו שלו כנר חברו ואין איש שאין לו נר.צריך שכל איש יבין שעליו לעמול ולגלות את אור נרו ברבים,להדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר לעולם כולו" (הרב קוק)
קרא עוד...
בבית ספרנו
יחודיות
כתבו עלינו בעיתון
מסמכים וטפסים
כיתות הלימוד
כתבים צעירים
גלריית תמונות
סרטונים
מפתח הל"ב
פעילות בקהילה
משולחנה של היועצת
זו ילדותי- לאה גולדברג
תחומי דעת
תפריט
מוצרי מארג
למידה בשעת חירום
ארכיון