יום ג', ד’ בניסן תשע”ח
 
אתר הייחודיות הבית ספרית
קרא עוד...
 
ילדי בית הספר לאה גולדברג ומשפחותיהם אורזים מזון לנזקקים לכבוד חג הפסח
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
בבית ספרנו
יחודיות
כתבו עלינו בעיתון
מסמכים וטפסים
כיתות הלימוד
כתבים צעירים
גלריית תמונות
סרטונים
מפתח הל"ב
פעילות בקהילה
משולחנה של היועצת
זו ילדותי- לאה גולדברג
תחומי דעת
תפריט
מוצרי מארג
למידה בשעת חירום
ארכיון