יום ג', ד’ בניסן תשע”ח
 
אתר הייחודיות הבית ספרית
קרא עוד...
 
מטרת התוכנית: שיעור לכל תלמיד היא לחזק את ביטחונו האישי של התלמיד בעמידה מול קהל ולמידת עמיתים בנושאים מגוונים. התוכנית מיועדת לכל שכבה.

בכיתה א' : בכל שבוע יבחר ילד שיציג בפני הכיתה את "כוכב השבוע". מטרת השיעור: 1. הכרות מעמיקה עם הילד, ברבדים שלא נחשפים בפני חבריו ביומיום. 2. דיבור בוטח ורהוט מול קהל. 3. העצמה אישית. לצורך השיעור יש לאסוף תמונות מאירועים שונים בחייו של הילד. תמונה אישית, תמונה עם המשפחה הגרעינית והמורחבת, תמונות עם חבריו, תחביבים, מאכלים אהובים עליו, צבעים, טיולים משפחתיים וכד'. את התמונות יש לערוך על בריסטול ולכתוב כותרות המסייעות לילד לספר על עצמו. הבריסטול יתלה לתצוגה במשך השבוע. יש לערוך חזרות עם הילד על מנת שידע לתאר ולספר על עצמו לכיתה. אורך ההרצאה כ- 15 דקות. בכתה ב': בכל שבוע יבחר ילד שיציג בפני הכיתה שיעור בנושא "הבמה שלי". מטרת השיעור: 1.העשרה בנושא כללי, והכנתו כטקסט מידעי. לצורך השיעור יש להחליט על נושא כגון: ג'ודו, ריקוד, משחק מחשב, נייר, חלל, קוסמות, דמות היסטורית, מטבעות וכד' . יש לאסוף חומר מהאינטרנט, על הנושא מהיבטיו שונים, לערוך על בריסטול ולכתוב כותרות המסייעות לילד להרצות על הנושא. הבריסטול יתלה לתצוגה במשך שבוע . ניתן לכתוב לילד את ההרצאה על דף נפרד. יש לערוך חזרות עם הילד על מנת שידע לקרא ולספר על הנושא לכיתה. אורך ההרצאה כ- 20 דקות. ההורים מוזמנים לקחת חלק בשיעור . ולהכין פעילות חווייתית בנושא לילדי הכיתה. ניתן לחלק משהו קטן שקשור בנושא לילדי הכיתה. כתה ג': בכל שבוע יבחר ילד, שיציג בפני הכיתה שיעור בנושא "מגלים את ארצנו". מטרת השיעור: 1. הכרת ישובים וערים בארץ ישראל 2 . הכרות עם מפת הארץ לצורך השיעור יש לבחור ישוב בארץ ישראל. היישוב יבחר מראש כדי למנוע כפילויות בין הילדים. יש לאסוף חומר כתוב ותמונות מהאינטרנט על הישוב כגון: שנת הקמה, מי המקימים, הסטוריה של היישוב, הסיבה לבחירת היישוב זה ע"י הילד ואתרים מיוחדים ביישוב. על הילד להראות את היישוב במפה של הארץ לציין את האזור בארץ בו הוא נמצא: נגב, שפלה, גליל, משור החוף, נגב וכד'. ואת כיוונו בשושנת הרוחות: צפון, דרום, מזרח מערב. יש לערוך את המידע על בריסטול ולכתוב דף מידע המסייע לילד להרצות על הנושא. הבריסטול יתלה לתצוגה במשך שבוע . בכיתה א' : בכל שבוע יבחר ילד שיציג בפני הכיתה את "כוכב השבוע".מטרת השיעור: 1. הכרות מעמיקה עם הילד, ברבדים שלא נחשפים בפני חבריו ביומיום.2. דיבור בוטח ורהוט מול קהל.3. העצמה אישית.לצורך השיעור יש לאסוף תמונות מאירועים שונים בחייו של הילד. תמונה אישית, תמונה עם המשפחה הגרעינית והמורחבת, תמונות עם חבריו, תחביבים,מאכלים אהובים עליו, צבעים, טיולים משפחתיים וכד'.את התמונות יש לערוך על בריסטול ולכתוב כותרות המסייעות לילד לספר על עצמו.הבריסטול יתלה לתצוגה במשך השבוע.יש לערוך חזרות עם הילד על מנת שידע לתאר ולספר על עצמו לכיתה.אורך ההרצאה כ- 15 דקות.בכתה ב': בכל שבוע יבחר ילד שיציג בפני הכיתה שיעור בנושא "הבמה שלי".מטרת השיעור: 1.העשרה בנושא כללי, והכנתו כטקסט מידעי.לצורך השיעור יש להחליט על נושא כגון: ג'ודו, ריקוד, משחק מחשב, נייר, חלל, קוסמות, דמות היסטורית, מטבעות וכד' .יש לאסוף חומר מהאינטרנט, על הנושא מהיבטיו שונים, לערוך על בריסטול ולכתוב כותרות המסייעות לילד להרצות על הנושא. הבריסטול יתלה לתצוגה במשך שבוע .ניתן לכתוב לילד את ההרצאה על דף נפרד.יש לערוך חזרות עם הילד על מנת שידע לקרא ולספר על הנושא לכיתה.אורך ההרצאה כ- 20 דקות.ההורים מוזמנים לקחת חלק בשיעור . ולהכין פעילות חווייתית בנושא לילדי הכיתה. ניתן לחלק משהו קטן שקשור בנושא לילדי הכיתה.כתה ג': בכל שבוע יבחר ילד, שיציג בפני הכיתה שיעור בנושא "מגלים את ארצנו".מטרת השיעור: 1. הכרת ישובים וערים בארץ ישראל2 . הכרות עם מפת הארץלצורך השיעור יש לבחור ישוב בארץ ישראל. היישוב יבחר מראש כדי למנוע כפילויותבין הילדים. יש לאסוף חומר כתוב ותמונות מהאינטרנט על הישוב כגון: שנת הקמה, מי המקימים, הסטוריה של היישוב, הסיבה לבחירת היישוב זה ע"י הילד ואתרים מיוחדים ביישוב. על הילד להראות את היישוב במפה של הארץ לציין את האזור בארץ בו הוא נמצא: נגב, שפלה, גליל, משור החוף, נגב וכד'. ואת כיוונו בשושנת הרוחות: צפון, דרום, מזרח מערב.יש לערוך את המידע על בריסטול ולכתוב דף מידע המסייע לילד להרצות על הנושא. הבריסטול יתלה לתצוגה במשך שבוע .