יום ג', ד’ בניסן תשע”ח
 
אתר הייחודיות הבית ספרית
קרא עוד...
 

בית הספר הממלכתי ע"ש "לאה גולדברג" קריית השרון, נתניה. פרופיל בית ספר "לאה גולדברג" ערכים נבחרים כבוד, אחריות, מעורבות. גרעיני מומחיות שייכות, העצמה, שיתוף פעולה מורשת מצמיחה עתיד מורשת מצמיחה ע ת י ד ערכים תרבות ייחודיות דעת