יום ו', כז’ בכסלו תשע”ח
 
אתר הייחודיות הבית ספרית
קרא עוד...
 

בית הספר הממלכתי ע"ש "לאה גולדברג" קריית השרון, נתניה. פרופיל בית ספר "לאה גולדברג" ערכים נבחרים כבוד, אחריות, מעורבות. חזון בית ספרי בית הספר הממלכתי ע"ש "לאה גולדברג", יעמיק את תחושת השייכות והזהות של הילד על ידי יישום ערכים ושאיפה למצוינות בחינוך יהודי ציוני ואזרחי. יפתח כישורים חברתיים ויעודד אקלים מיטבי תוך קבלת האחר, דאגה לביטחון וקידום שיח מכבד בין כל הבאים בשעריו. יעודד ויזום התנסויות לימודיות המקדמות לאהבת ידע, למידה עצמית ופיתוח חשיבה מסדר גבוה תוך העצמה, חוויה ושיתוף. במטרה למצות את הפוטנציאל האישי של כלל תלמידיו ומוריו. גרעיני מומחיות שייכות, העצמה, שיתוף פעולה מורשת מצמיחה עתיד מורשת מצמיחה ע ת י ד ערכים תרבות ייחודיות דעת